مرگ برگ، تولد خاک

پاییز امسال اولین مجموعه شاعره جوان «عشرت کراری» با عنوان «مرگ برگ، تولد خاک » منتشر شد. عشرت کراری در این مجموعه بیشتر خود را به احساسش سپرده است و کمتر به دنبال تزریق مفاهیم سنگین فلسفی و ادبی به شعرش است؛ چیزی که بسیاری از اهالی شعر و ادب آن را آفتی برای شعر می‌دانند. شعر جوششی است درونی و با ناخودآگاه شاعر در ارتباط است و این نکته در این مجموعه عشرت کراری بخوبی مشهود است. او خودش را از بند این مفاهیم آزاد کرده است تا بتواند احساس درونی خود را درباره دغدغه‌هایی همچون عشق، دلتنگی، نداشتن و فراغ و البته تنهایی براحتی بنویسد.

چیزی که اتفاقا در روانی و سلیس بودن شعر او و انتقال احساس شاعر به مخاطب کمک شایانی کرده است. شاید به همین دلیل باشد که بسیاری از اشعار او در این مجموعه تنها یک تصویر از موقعیتی زیبا است و کمتر به اضافه‌گویی‌های معمول در شعر روی آورده است. دو شعر او را از این مجموعه با هم می‌خوانیم.کنایه

امروز که با خدا می‌آمدم،

کمی با کنایه حرف می‌زدم...

شاید فرقی کند...

روزم که به غروب می‌رسد

خستگی خورشید به شانه‌های من می‌ماند و

حرف‌های تکراری‌ام با خدا

که به اوج می‌رسد

لحظه‌های من

لحظه‌های من،

به ترک ناگهانی‌ات

خو نمی‌گیرند...

لحظه‌های من غریب‌اند؛

گویا به هیچ جای دنیا تعلق ندارند...

گیج و مبهوت‌اند...

اندک لحظه‌های رویای حضور تو،

انبوه لحظه‌های تنهای مرا

خاطره کرد

از من چه ماند؟

یک روح آواره

در حسرت حقیقت زندگی

/ 0 نظر / 159 بازدید