مرثیه برای درختی به پهلو افتاده

شاعرانی هستند که بسیار پرکارند و در سال دوسه تا مجموعه شعر ازشان منتشر می‌شود و شاعرانی هم هستند که چهار پنج سال از مجموعه اولشان می‌گذرد و کاری منتشر نمی‌کنند، بعد از گذشت این زمان هم یا فراموش می‌شوند یا به‌واسطه همان شعرهای قبلی‌شان هنوز بر سر زبان‌ها هستند.

غلامرضا بروسان هم یکی از آنهاست.شاعری که به قول خودش وسواس زیادی در تدوین مجموعه شعرهایش دارد و نمی‌خواهد مثل آنهایی که تولید انبوه دارند به ورطه تصنع بیفتد، بنابراین طی 10 سال از او فقط 3 مجموعه منتشر شده است. مرثیه برای درختی که به پهلو افتاده است سومین مجموعه شعر بروسان است که انتشارات مروارید منتشرش کرده است. مجموعه‌ای که در سه بخش تنظیم شده، بخش اول این مجموعه به‌نام چند مرثیه برای درختی که به پهلو افتاده مرثیه‌های او را در برمی گیرد. در بخش دوم با نام دستت مثل یک شعر سیاسی گرم است، عاشقانه‌های شاعر گنجانده شده و در بخش سوم شعرهای کوتاه بروسان آمده.گویا شعرهای این مجموعه ادامه 2 مجموعه قبلی بروسان هستند، با این تفاوت که تکنیک و زبان آوری بیشتری در آنها به کار رفته است. غلامرضا بروسان سال 1352 در مشهد به دنیا آمده و از 18‌سالگی شعر‌گفتن را شروع کرده است. تاکنون از او مجموعه‌های شعر «احتمال پرنده را گیج می‌کند» و «یک بسته سیگار در تبعید» منتشر شده است.

/ 0 نظر / 154 بازدید